Akademik Personel

Anasayfa » Akademik Personel

Oğuzhan ŞAHİN
Bölüm Başkanı, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2020. Erciyes Üniversitesi

Araştırma Alanları: Toz Metalürjisi, Kompozit malzemeler, Sinterleme, Mikroyapı ve Karakterizasyon, Triboloji
Seçilmiş Çalışmaları: The effect of ball milling on crystallite size (2020), Investigation of Microstructure of Aluminum Based Composite Material Obtained by Mechanical Alloying (2020), Investigation of Microstructural Evolution in Ball-Milling of SiC Reinforced Aluminum Matrix Composites (2019), The Effect of Magnesium Additives on Aluminum-Based Composites Structure (2018).

Ofis: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | –
Google Akademik,YÖKSİS CV


Gökhan KAŞTAŞ
Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Doç. Dr., Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Atom ve Molekül Fiziği
Seçilmiş Çalışmaları: Geçiş metal iyonları ile hazırlanan tetrasiyanonikel (II) bileşiklerinin spektroskopik ve kristalografik yöntemlerle incelenmesi” (2004) adlı yükek lisans ve “Histamin içeren karışık ligantlı metal bileşiklerin spektroskopik, yapısal ve hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi” (2010) adlı doktora tezini yazdı. Daha fazlası…

Ofis: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2126

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Ertuğrul SUNAN
Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2014. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Zamanda Sonlu Farklar Yöntemi, Elektromanyetik Dalgaların Canlılar Üzerine Etkileri, Yapay Zeka
Seçilmiş Çalışmaları: Uyarlanabilir Süzgeç Kullanılarak Ses Yankısının Giderilmesi (Yüksek Lisans Tezi), Canlı-Elektromagnetik Alan Etkileşimi Benzetim Yöntemleri (Doktora Tezi), MR Görüntülerinin K-Means Algoritması İle Bölütlenmesi ve İki Boyutlu SAR Hesabı, Calculation of Specific Absorption Rate at Four Tissue Layers Using One Dimensional FDTD Method

Ofis: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2128
Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Pelin ALTINIŞIK
Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2010. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Devreler ve sistemler, Sayısal elektronik, İletişim tekniği, Bulanık mantık, Görüntü işleme
Seçilmiş Çalışmaları: ‘’Bulanık En Küçük Kareler Yöntemiyle Dizge Birim Vuruş Tepkesinin Bulunması’’ (1999) adlı yüksek lisans ve ‘’Görüntülerdeki Dürtü Gürültüsünün Giderilmesi İçin Bazı Süzgeç Yaklaşımları’’ (2010) adlı doktora tezlerini yazdı. ‘’Özyinelemeli Ortanca Süzgeç İçin İki Yeni Yaklaşım’’ (2017), ‘’Çok Aşamalı Ortanca Süzgeç Yöntemine Dayalı Bir Yaklaşım’’ (2018), ‘’ Klasik ve Bulanık Görüntü İyileştirme Yöntemlerini Birlikte Kullanarak Görüntüdeki Karşıtlığı Artırmak’’ (2019), ‘’Klasik ve Bulanık Görüntü Karşıtlığı Arttırma Yöntemlerinin Kenar Belirleme İşlemine İlişkin Etkinliği’’ (2019) tebliğlerinden bazılarıdır.

Ofis: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2129
Google Akademik,YÖKSİS CV


 

Gaye Yeşim TAFLAN
Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2013. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Araştırma Alanları: İşaret İşleme, Yapay Sinir Ağları, Yapay Zeka

Ofis: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2120
Ofis Saati: Çarşamba 13.00-14.00

Google Akademik, YÖKSİS CV

 


Cihad KÖSE
Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Öğretim Görevlisi, Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (devam ediyor) 
             Yüksek Lisans, 2019, İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uçak Mühendisliği, Deneysel Aerodinamik, Mikro İHA
Seçilmiş Çalışmaları: Kanat Planform Şeklinin Rampa Hareketi Yapan Kanadın Akım Yapılarına Ve Kuvvetlerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 2019
Ofis: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2118

YÖKSİS CV